Sökväg: Start

Records.SE

Din varukorg är tom.

Skriv ut PDF

Köpvillkor

 

1. Köp

Vid beställning träffas avtal om köp först när Records.SE bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. En orderbekräftelse genereras automatiskt. Om leveranstid ändras i beställningen kommer kunden att meddelas om detta snarast möjligt. Records.SE har ägande och återtaganderätt till samtliga produkter tills dess att fullständig betalning har erlagts från kund. För att handla hos Records.SE måste du vara minst 18 år.

2. Pris

I priserna ingår moms med 25%. Vid bekräftad beställning, kan priserna endast ändras av omständigheter som Records.SE inte råder över. Varor som har nedsatta priser (REA-varor) säljs till angivet pris "så länge lagret räcker".

3. Frakt

Fraktkostnaden ingår i ordrar inom Sverige.

4. Betalning

4.1 Kortbetalning

Vid betalning med kort tillkommer inga kortavgifter. För att korthantering ska ske på ett garanterat säkert sätt hanteras korttransaktionen av Payson AB (www.payson.se).

4.1.1 Betalning med Payson

Betalning sker enkelt och säkert med Payson. Även om du inte har ett Paysonkonto sedan tidigare kan du snabbt göra transaktionen via Payson. Payson samarbetar med VISA, MasterCard samt alla svenska banker som erbjuder direktbetalningar (Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea).
Payson håller höga säkerhetskrav och är PCI-certifierade av Trustwave som är en internationell organisation för säker e-handel. All trafik krypteras genom SSL 128 bitar och alla kortöverföringar bygger på bankernas så kallade 3D-secure teknik.
Payson startade 2004 i Sverige och över en miljon personer har använt Payson som är en välkänd betallösning på internet. Läs mer om Payson på www.payson.se

4.2 Faktura

Records.SE förbehåller sig rätten att avgöra om leverans kan ske mot faktura. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige, är över 18 år och inte har några betalningsanmärkningar. Till dess att din första faktura är betald förbehåller vi oss rätten att inte skicka nya order.

Fakturor från Records.SE hanteras av NIKA e-Butiker HB eller annan partner. Partnern dikterar betalningsvillkor. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

Om Payson faktura

Vi erbjuder betalsättet ”faktura” i samarbete med Payson AB.

Betalningsvillkor är 14 dagar och vid fakturaköp tillkommer en avgift om 29 kr.

För att kunna beställa mot faktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet.

Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger vid köptillfället.

Vid försenad betalning skickar vi en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Vi debiterar även dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 160 kr tillkommer. Payson förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet.

Information om ångerrätt

Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har Du som konsument (detta gäller ej företag) rätt att frånträda avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att Du skall kunna nyttja din ångerrätt måste Du returnera varan i oskadat skick, i originalförpackning. Vid nyttjande av ångerrätten är det Du som står för returkostnaden.

Information om pantsättning

Vid betalning med Paysonfaktura kommer fakturan att pantsättas till Payson och därefter till SVEA Ekonomi AB, 556489-2924.

4.3 Förskott

Vem som helst kan beställa varor mot förskottsbetalning. Du får då en räkning tillsänd via email i PDF-format vilken du har 14 dagar på dig att betala. Räkningen är att betrakta som ett erbjudande och inget krav kommer att riktas mot kunden om den inte betalas. Direkt efter betalning påbörjar vi hanteringen av din order. Betalas den inte så kommer ordern att makuleras. Vi ställer inga krav på kunden för att denne ska få använda detta betalsätt. Det görs ingen kreditprövning, det tillkommer ingen avgift, och det finns inget formellt krav mot dig som kund.

4.4 Postförskott

Vid betalning mot postförskott tillkommer en postförskottsavgift. Om inte varan hämtas ut och retur sker, kommer Records.SE:s utlägg att utkrävas, dock alltid minst SEK 100:-
Vi förbehåller oss rätten att neka leverans mot postförskott när ordersumman understiger 300:- Detta för att små postförskott tenderar att komma i retur vilket åsamkar oss stora förluster (vi får inte tillbaks postförskottsavgiften från Posten för icke levererbar försändelse). Vi tror att detta sker p.g.a. att kunden inser att leveranskostnaden vida överstiger skivans värde och av den anledningen "ångrar" sitt köp genom att inte hämta ut försändelsen.
Det är inte tillåtet att använda ångerrätten på detta sätt, ångerrätten börjar gälla efter leverans och inte under pågående leverans...

5. Leveranser

Varor som finns i lager skickas normalt nästkommande arbetsdag efter det att vi har mottagit din beställning. I de fall en vara måste beställas från leverantör blir leveranstiden något längre, dessa varor är märkta med beräknad leveranstid. Med leveranstid avses antalet arbetsdagar (vardagar) efter inkommen order tills varan avsänds från oss till kund. För levereras använder vi Postens standardtjänster, brev eller paket beroende på vikt och volym.

6. Leveransförseningar

Ibland uppstår leveransförseningar utom vår kontroll. Det kan t.ex. ske då en leverantör inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser mot oss. Om det inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen åstadkommit. Vi meddelar alltid kunden om leveranser drar ut på tiden. Om vi inte kan leverera inom fyra veckor efter utlovad leveranstid, äger kunden rätt att häva ordern och få hela sin erlagda betalning för den försenade produkten i retur.

7. Transportrisken

Tillsammans med våra fraktpartners står vi för transportrisken d.v.s. risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten från vårt lager till Kunden. Kunden och transportföretaget står för risken vid eventuell retur till oss.

8. Skadat gods

När du tar emot din vara är det viktigt att du omedelbart besiktigar försändelsen. Skulle emballaget och innehållet vara skadat så meddelar du detta till ditt postcenter eller direkt till transportören. Spara alltid den bekräftelse du får på att ditt gods är skadat. Du måste snarast meddela oss om detta inträffar. Vänd dig till oss via mail till  Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen .

9. Ångerrätt och öppet köp

Enligt Distansavtalslagen har du som kund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan och utan speciell anledning. Vid utnyttjande av Ångerrätt/Öppet köp betalar kunden för frakten. Ångerrätt och öppet köp gäller endast om varan kan återlämnas i obrukat och oskadat skick. 
På det belopp som ska återbetalas vid nyttjande av ångerrätt har Records.SE rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde om och i den mån sådan värdeminskning beror på att kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Om försegling har brutits är varan att betrakta som begagnad och därmed gäller inte ångerrätten, men vi kan i speciella fall acceptera retur trots detta men då kan eventuellt det återbetalda beloppet reduceras motsvarande varans värdeminskning.

Om du som kund får hem en vara som är felaktig eller felexpedierad, betalar vi givetvis returfrakten. Kontakta oss via e-post (  Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen ) så kommer vi överens om hur ersättning för returen ska betalas till dig.

10. Reklamationer

Om du vill reklamera en skadad eller felaktig produkt skall du kontakta oss via e-post snarast möjligt, helst inom en vecka. Spara alltid emballage och betalningsbekräftelsen. Om du ska skicka tillbaka en skadad vara till oss gör du det enklast i det emballage och förpackning som den skickades ut i. Records.SE följer konsumentköplagen vilket innebär 36 månaders reklamationsrätt. Reklamationsrätten täcker endast ursprungliga fel, dvs fel som fanns i varan vid leverans. Detta gäller inte i de fall då vi ej kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv. Vanligt slitage ersätts inte.

11. Återbetalningar

Återbetalningar sker i första hand genom en återbetalning på samma sätt som betalningen har skett, alternativt insättning på ett bankkonto som kunden anger. Återbetalningen sker inom 5 arbetsdagar från att vi har mottagit och godkänt din retur.

12. Reservationer

Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Force Majeure i händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi inte kan hålla nämnda avtal/utfästelse, ska utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Nedan följer länkar till Konsumentverket och ARN där du kan läsa mer detaljerat om Konsumentköplagen och Distansavtalslagen mm. Vid en eventuell tvist följer vi alltid ARN:s rekommendationer.

http://www.konsumentverket.se/

http://www.arn.se/

Senast uppdaterad ( 2014-10-17 16:50 )  

Facebook


Records.SE

Email: Org.nr: 969633-3724 Plusgiro: 548191-6
  Moms-id: SE969633372401 Bankgiro: 289-3808